Himalaya Kriya Yoga

Kriya Yoga bestaat uit een serie oefeningen. Himalaya Kriya Yoga is een oude oefening van ademhalingstechnieken, die je in een staat van innerlijke stilte/leegte brengt. Het is een innerlijk opschoningsproces doe je energie geeft. Het oefenen zorgt voor een vitaal gevoel, geeft je energie, je voelt je gezonder, kalm, vredevol en tevreden.

We beginnen met het trainen van Kriya 1, die een zuivering te weeg brengt in je eerste (Muladhara) en tweede (Svadishtana) Chakra. Later volgen Kriya 2,3 en 4.