Deugden

Deugden zijn onze kwaliteiten, onze diamanten, die diep van binnen bij een ieder van ons aanwezig zijn. Sommige Deugden zijn direct zichtbaar en zijn een deel van onze persoonlijkheid. Andere Deugden zetten we ook wel in, maar nog niet optimaal. En sommige liggen diep verborgen te wachten om gedolven te worden.

bewustwording

Door het creëren van bewustzijn en het in de praktijk brengen van je ziel kwaliteiten kun je ze steeds verder tot bloei laten komen. Zo kun je door het inzetten van Zelfvertrouwen en Acceptatie over je onzekerheid heenkomen. Door het inzetten van Moed, Vertrouwen en Liefde kunnen angsten losgelaten worden. Alle Deugden, al je diamanten kun je slijpen als je ze aan het licht laat komen.